Woonvorm

Integratie en participatie zijn sleutelwoorden voor de Blauwe Parel. Wij kiezen voor een stedelijke omgeving waar onze jongens en meiden volwaardig en op niveau kunnen deelnemen. Het liefst wonen we samen met anderen: we zetten in op contact met de buren en de buurt. vlakbij. We halen de wereld naar de Blauwe Parel toe. De woongroep draait zelfstandig, wordt gefinancierd met de persoonsgebonden budgetten van de bewoners, en werkt met professionele, ingehuurde zorg en begeleiding.

Uitgangspunt is een zelfstandig en volwaardig appartement, waar bewoners zelf zorgen voor boodschappen, ontbijt en lunch. ’s Avonds wordt er gezamenlijk gekookt en eten in de gemeenschappelijke ruimte, koken in het eigen appartement kan natuurlijk ook.

Wonen en werken: we denken aan een woongroep van 12 tot 18 jongelui, met en zonder beperking in niet te kleine appartementen (woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer, circa 40 m2). Naast de BP-bewoners zijn er 2 of 4 studenten, die eveneens in een zelfstandig appartement (2 aan 2) wonen. Van hen wordt verwacht dat eens per week een activiteit met de andere bewoners wordt ondernomen, de studenten krijgen daarvoor betaald uit het PGB. Te denken valt aan samen op stap, spelletjesavond, samen koken. Het programma wordt samen met de bewoners vastgesteld. Werken in de buurt zou fijn zijn: met bewoners die dat willen, gaan we actief op zoek naar werk dichtbij. Winkels of andere voorzieningen in de buurt zijn daarom een voorwaarde.