Financiering

blauwe-parel-16mm


De financiering van de Blauwe Parel zal afkomstig zijn van:

• De PGB’s van de bewoners (zorg en begeleiding).
• De Wajong (huur)
• Giften.
• Sponsoring.

De Blauwe Parel heeft de ANBI status:

Klik hier voor meer informatie

Naam: Stichting wooninitiatief “De Blauwe Parel” RSIN/fiscaal(identificatie) nummer: 8549 06 459 Registratie Kamer van Koophandel Den Haag: KVK nr.62658905

In januari 2018 een startsubsidie ontvangen van het NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)!