Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit jongeren met een verstandelijke beperking, van verschillend niveau, in de leeftijd 20 tot 30 jaar. Hun handicap valt in zorgzwaartepakket 3-5, licht tot gemiddeld verstandelijk en/of lichamelijk beperkt, zonder ernstige gedragsstoornissen. Uitgangspunt is dat alle jongeren werk en/of dagbesteding hebben.

Blauw parel activiteiten in huis
Verschillend maar wel gelijk